Tuinspoor I met echt stoom

Garden track gauge I with live steam


BR 86 Live steam, alcohol gestookt

Tuinspoor, spoorbreedte I (45 mm) met schaal I en G (IIm) rijdend materiaal vanaf 1995

1. Foto's van de begin periode 1999-2000 (pictures at the start)

2. Uitbreiding baanvak in 2003 (change of the track)

3. Radiografische pneumatische wisselbediening (radiographic pneumatic points / turnouts)

4. Nieuwe rails (PECO) leggen op het gehele baanvak in 2004 en 2005 (inclusief kruiswissel) (new track)

5. Uitbreiding 2006 (extension)

6. Spoorverdubbeling 2007 (doubling)

7. Nienoord 2009 (Park Nienoord, Leek NL)

8. Uitgebreide overige treininformatie ( extensive other train information )

en verder:

9. Filmpje van een enthousiaste kleinkind! (movie of a very enthausiastic grandchild)

("Train", "Pappa's best friend", "Best friend")

10. Hielko's spoor (track of a friend)

reacties naar Jan Lichtenbelt (reactions to Jan Lichtenbelt)

ga terug naar vorige pagina

9 mei 2017 filmpjes omgezet naar modern formaat H264

3 juni 2009 Nieuwe foto bovenaan van de BR 86

19 april 2009 Nienoord-stoom-zondag

17 februari 2009. Een kleine Link-aanpassing

7 augustus 2007 met voltooing van de verdubbeling van het spoor

25 mei 2007, Start verdubbeling tuinspoor

23 oktober 2006 met filmpje van enthousiast kleinkind

7 oktober 2006 met extra spoor achter draaischijf

2mei 2006. Info actueel gemaakt

19 september 2004: Tuinspoor opgedeeld in 5 pagina's.

De laatste trein door Leek

(1985)