Kwartierstaat van James William Theodoor LICHTENBELT
 
Bestand:
C:\PG35\NL\DATA\GENLICHT
Datum:
25-02-2022
Selectie:
'Personen in kwartierstaat van James William Theodoor LICHTENBELT [77]'
Sortering:
Kwartiernummer

Generatie I
 
1
James William Theodoor LICHTENBELT

James William Theodoor LICHTENBELT

James William Theodoor LICHTENBELT, geboren op 13‑12‑1882 te Padang (Sumatra), gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑09‑1889 te Besaeki(Java) (getuige(n): Ds. Offerhaus), overleden op 16‑06‑1960 om 01.00 uur te Utrecht op 77-jarige leeftijd, 2e Alg. Begr.p. vak 16 no 126, begraven te Utrecht. Gewoond te Besoeki (1886-1888), te Koedoes (1888-1894), te den Haag (1894-1896), te Leiden op de HBS (1896-1898) te Semarang op de HBS (1898-1899), te Soerabaia op de HBS (1899-1901), te Utrecht gestudeerd (1901-1907), assistent, hoofd-assistent en docent aan de interne kliniek van de R.U. te Utrecht (1907-1918); med. dr. 25 juni 1918, internist, oprichter en directeur Emma-kliniek te Utrecht (1913), nieuwbouw aan de Koningslaan 1916. Afgebroken in 1979. Zoon van Jan Hendrik LICHTENBELT (zie 2) en Catharina van der VOET (zie 3).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑08‑1907 te 's Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 06‑08‑1907 te 's Gravenhage (Doopsgezinde Kerk) (getuige(n): Ds. Offerhaus) met
Johanna Helena Jacoba van MARKEN

Johanna Helena Jacoba van MARKEN

Johanna Helena Jacoba (Anneke, Annie) van MARKEN, 21 jaar oud, geboren op 22‑04‑1886 te Semarang (Java), gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑02‑1887 te Semarang (getuige(n): Ds. J. Faber), overleden op 19‑08‑1970 te Utrecht op 84-jarige leeftijd, 2e Alg.Begr.pl. vak 16 No 126, begraven te Utrecht. Aan haar serie dagboeken (collectie Lichtenbelt, Haren (GN)) heeft Marie Ovink-Soer stof ontleend voor "De Cannenheuveltjes (in Indië), "De Cannenheuveltjes in Holland", "Blij Kinderleven" en "De kinderen Heringa". Bij de Canneheuveltjes zijn de overeenkomsten (namen en plaatsen) niet geheel duidelijjk. Soerbaja is wel de geboorteplaats van J.H. van Marken. De enige verwijzing naar een tijdperk, nl 1890 wordt gegeven. In tegenstelling tot de Canneheuveltjes, zijn Blij kinderleven (periode Emmalaan) en kinderen Heringa (periode Emmakliniek) meer herkenbaar. Hierin komen de namen van de kinderen Jan, Lyde, Kitty, Anneke en Henkie met de werkelijkheid overeenkomen. Alleen de vermelding van 1ste wereld oorlog klopt niet met de werkelijkheid. Ook Cromwijck aan de Vecht, waar de familie Lichtenbelt gewoond heeft, wordt met naam genoemd.
Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik, geboren op 23‑04‑1908 om 05.00 uur te Utrecht. Biltstraat 26, gedoopt (Ned. Duitsch Herv.) op 04‑10‑1908 te Bunnik (getuige(n): Ds. van Popstra), overleden op 07‑02‑1997 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, begraven te Utrecht, "Kovelswade". Na het Stedelijke gymnasium afgerond te hebben te Utrecht begon hij met de studie medicijnen in 1926. Het artsexamen wordt gehaald op 31 mei 1934 te Groningen. Daar wordt de studie voortgezet tot chirurg. De studie wordt vele malen onderbroken voor militaire dienst, waar hij vrijwillig is ingegaan. Daar is hij o.a. waarnemer op vliegtuig(jes), maar vooral arts. Tenslotte wordt hij overste en verlaat de dienst pas na de 2de wereldoorlog. Als scheepsarts gaat hij naar Indië (oa. 1934 en 1946). In de tweede wereldoorlog verhuist de familie naar Utrecht en woont eerst korte tijd in het Wilhelminpark en betrekt als snel daarna de woning aan de Louise de Colignustraat 2. Als algemeen chirurg was hij verbonden aan alle niet-academische ziekenhuizen in Utrecht, nl het Diaconessenhuis, Antonius Ziekenhuis, Sint Johannes de Deo (alleen mannen) en het Homeopatisch Ziekhuis. Gobaal behandelde hij 10% van alle inwoners van Utrecht, nl 25.000 patiënten. Vooral de mens achter de patiënt stond bij hem op de eerste plaats en dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit alles maakte hem een gewaardeere arts tot ver na zijn 65-ste verjaardag.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24‑05‑1941 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 24‑05‑1941 te Utrecht (Remonstrantsche Kerk) (getuige(n): Ds. Hegerif) met Wilhelmine Charlotte Elisabeth (Wick) KRUYT, 26 jaar oud, arts, geboren op 02‑06‑1914 te Utrecht, overleden op 14‑05‑2006 om 03.24 uur te Heerde op 91-jarige leeftijd, begraven op 18‑05‑2006 te Utrecht, "Kovelswade". Medicijnen gestudeerd in Utrecht. Daar in het bestuur van UVSV gezeten. O.a. als arts was ze 24 uur per dag de rechter hand van haar man, naast de zorg van een gezin met 5 kinderen en veelal ook nog één of twee inwonende studenten. Dochter van Hugo Rudolph KRUYT en Maria Frederika (Miep) PARIS. Gewoond:
1. Oostersingel 138a te Groningen
2. Wilhelminpark te Utrecht (in de WOII Nassaupark genaamd)
3. Louise de Colignystraat 2 te Utrecht
.
Aleida Geertruida (Lydie), geboren op 12‑10‑1909 om 16:35 uur te Utrecht. Biltstraat 26, Utrecht. Woog 3,315 k, gedoopt (NH) op 09‑10‑1910 te Bunnik. Ds van Popta. Overleden op 27‑02‑1988 te 's Gravenhage op 78-jarige leeftijd, begraven te Utrecht. Mr. Oud-advocaat en procureur te 's Gravenhage, wethouder gemeente
Voorburg 1951-1970.Ze beheerde de portefeuilles van sociale zaken, huisvesting, volksgezondheid, personeelzaken en onderwijs. Zij werd vier maal met algemene stemmen tot wethouder gekozen. Ze werd vooral voor haar werkzaamheden op het sociale vlak algemeen gewaardeerd. In 1958 werd mede door haar toedoen een kleuterschooltje ' Lydie Plate-kleuterschool' gesticht. In 1989 werd de Schimmelstraat omgedoopt in de 'Lydie Platestraat'.
Als roepnaam werd het eerste jaar Anneke gebruikt. Waarschijnlijk wegens wrijving tussen moeder en peet-grootmoeder Heisterkamp vlak na de scheiding met Hendrik van Marken.
Zie ook: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Lichtenbelt
.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1934 te Utrecht met Eric Antoine PLATE, 25 jaar oud, geboren op 13‑07‑1908, overleden op 21‑06‑2000 te Leidschendam op 91-jarige leeftijd, begraven te Utrecht. Ir.; Res.-kaptien b.d. Kon. Luchtmachtoud-plv. diercteur-generaal Min. van Economische Zaken; R.N.L.; K.V.; Comm. Kroonorde van België Opleiding. Zoon van A. PLATE en Leonie Susanne Charlotte s'JACOB.
Catharina Ernestina Thomasia (Kitty), geboren op 23‑01‑1912 om 07:20 uur te Utrecht. Geboren Maliebaan 82, Utrecht. Woog 2,975 k, gedoopt (NH) op 06‑08‑1916. Jacobikerk te Utrecht door Ds van Popta. Overleden op 19‑08‑1997 te Bilthoven op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) te Utrecht met Johan Heinrich Cornelis (Hans) MÜLLER, arts, geboren te Delft.
Gehuwd (2) te Haarlem met François Charles (Çois) DUPUY, (kandidaat)-notaris.
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 02‑11‑1954 te Londen met Willem Hendrik (Wim) VERLOOP, 42 jaar oud, geboren op 09‑07‑1912 te De Bilt, overleden op 06‑01‑1991 te Zeist op 78-jarige leeftijd. Mr. Res. 1e. luit. b.d. luchtdoelartillerie, oud directeur generaal Levensverzekerings Maatschappij "Utrecht", oud-voorzitter Raad van bestuur AMEV, weduwnaar Mr. Jacoba Elisabeth Beets. Zoon van Johan Willem VERLOOP en Fredrika Wilhemina WITTEVEEN.
Johanna Helena Jacoba (Anneke), geboren op 14‑09‑1914 om 03:45 uur te Utrecht. In de Emmalaan 41 te Utercht. Woog 3,750 k. Gedoopt (NH) op 06‑08‑1916, in de Jacobikerk te Utrecht door Ds van Popta. Overleden op 17‑10‑1967 te Utrecht op 53-jarige leeftijd, begraven te Utrecht. Mr.; Anneke.
Opleiding :
Mr
.
Ondertrouwd op 20‑03‑1937, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑04‑1937 met Henri (Han) REUCHLIN, 30 jaar oud, geboren op 06‑07‑1906 te Rotterdam, overleden op 01‑12‑1998 te Dedemsvaart op 92-jarige leeftijd. Jonkheer; M.A. Cantab.; oud-lid raad van bestuur Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij "Holland-Amerika Lijn", zoon van Johan George REUCHLIN en Agatha Maria ELINK SCHUURMAN.
Hendrik (Henk) v MARKEN LICHTENBELT, geboren op 19‑11‑1916 om 15:30 uur te Utrecht. Koningslaan 81 te Utrecht. Woog 3,550 k, gedoopt op 14‑10‑1923, in de Jacobikerk te Utrecht door Ds Marang (?), overleden op 10‑07‑2005 te Nieuw Loosdrecht op 88-jarige leeftijd. Toevoeging van Marken bij K.B. nr. 97 van 9 juni 1920; luit. ter Zee 1e kl-arts b.d. Kon. marine res.; med. dr.; internist.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06‑05‑1944 te Zeist, 1e huwelijk, gescheiden 1969 van Margaretha Sophia Geertruida (Greetje / Eky) VERLOOP, geboren op 08‑03‑1922 te Utrecht, overleden op 16‑03‑2013 te Doorn op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Londen, 2e huwelijk met Julia Maria Margaretha (Mia) MÜHLHOFF, geboren te Üdem (Kreis Kleve).
Gehuwd (3) (datum ?) met L.J. THUNNISSEN.

Generatie II
 
2
Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT, geboren op 12‑12‑1851 te Aalsmeer, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑01‑1852 te Aalsmeer, overleden op 12‑05‑1926 om 10.00 uur te Utrecht (Emma kliniek) op 74-jarige leeftijd. Woont op het eind van zijn leven in Huize Cromwijk, aan de Vecht (Maarssen). Begraven op 2e ALg. Berg.pl. vak 16 no. 158, begraven op 15‑05‑1926 te Nieuwe Algemene begraafplaats te Utrecht. Candidaat-notaris, gepromoveerd in de rechten te Leiden (±1879). Na zijn huwelijk naar Nederlansch-Indië vertrokken en aldaar lid van de Raad van Justitie te Padang (gouv. Sumatra's Westkust), landraad van Sitoebondo en Banjoewangi (Besoeki), landraad in Koedoes en Pati (Semarang, Japara) tevens notaris in Koedoes, vice-president Raad van Justitie te Soerabaja (1899-1904).
Opleiding :Mr. Dr titel gehaald op 5 maart 1879 te Leiden met het proefschrift: "Enkele opmerkingen over het vruchtgebruik"
, zoon van Jan Hendrik LICHTENBELT (zie 4) en Johanna Hendrika WILTERDINK (zie 5).
Ondertrouwd op 16‑09‑1880 te Vleuten, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30‑09‑1880 te Vleuten met de 24-jarige
3
Catharina van der VOET

Catharina van der VOET

Catharina van der VOET, geboren op 30‑09‑1856 te Warmond, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑11‑1856 te Warmond, overleden op 22‑02‑1936 te Utrecht (Emma kliniek) op 79-jarige leeftijd, 2e Alg. Berg.pl. vak 15 no. 158, dochter van Johannes van der VOET (zie 6) en Adriana Wilhelmina van GENDEREN (zie 7).
Uit dit huwelijk:
Ernestina Maria Alberdina (Ernestien), geboren op 04‑08‑1881 te Magelang (Kedoe), overleden op 23‑02‑1959 te 's Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Gemeente archief 's Gravenhage Tafe 1951-1960, Fiche 237, afbeelding 63, gecremeerd op 26‑02‑1959 te Driehuis Westerveld. Examen Franse taal (Ref: Utrechts Nieuwsblad 26-08-1908).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑03‑1910, gescheiden na 12 jaar op 01‑03‑1923 te 's Gravenhage van George Lodewijk GONGGRIJP, geboren op 17‑10‑1885 te Njalindoeng (Preanger), overleden op 26‑02‑1969 te Aerdenhout op 83-jarige leeftijd. Achtereenvolgens lector, buitengew. hoogleraar en gew. hoogleraar koloniale economie aan de N.E.H. (rector magnificus 1940-1943) te Rotterdam en aan de Gem. Universiteit te Amsterdam. Opleiding: Prof. Zoon van George Lodewijk GONGGRIJP en Agnes Charlotte van der VALK.
James William Theodoor, geboren op 13‑12‑1882 te Padang (Sumatra) (zie 1).
Johanna Catharina Adriana (To), geboren op 11‑12‑1884 te Padang, overleden op 08‑02‑1979 te 's Gravenhage op 94-jarige leeftijd. Directrice van de school met internaat voor voortgezet onderwijs aan de inlandsche meisjes te Solo (1927) en van de meisjes normaalschool te Blitar. Na repatriering in 1935 poogde zij een dergelijke school op te richten in Bali op grondslag van de daar levende Hindoe-traditie doch moest dit voornemen in 1940 opgeven.
Jan Hendrik, geboren op 13‑05‑1886 te Padang (Sumatra), overleden op 20‑06‑1963 te Glendale op 77-jarige leeftijd. Arts.
Gehuwd 1913 te Bangil, Indië met Henriette Elisa HARTGERINK‑den HARTOG JAGER, geboren op 13‑04‑1885 te Herveld ?
Thomasia Johanna (Thom), geboren op 13‑11‑1890 te Kraksaän (Probolinggo), overleden op 02‑12‑1962 te Appingedam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑07‑1916 te 's Gravenhage met Johan Jacob ZOMER, 27 jaar oud, geboren op 24‑08‑1888 te Arnhem, overleden op 09‑02‑1949 te Arnhem op 60-jarige leeftijd. Luitenant-ter-zee 2e klas b.d. Kon. marine, directeur eigenaar Reisbureau Arnhem. Zoon van Johan Jacob ZOMER en Geertruida RENTINK.

Generatie III
 
4
Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT, geboren op 21‑03‑1816 te Arnhem, gedoopt (Ned.D.Herv) op 11‑04‑1816 te Arnhem, overleden op 17‑04‑1875 te Aalsmeer op 59-jarige leeftijd. Na stages in Arnhem, Tiel en Edam notaris te Broek-in-Waterland en nadien te Aalsmeer, lid gemeenteraad Aalsmeer, gedenksteen in toren N.H. kerk. Zoon van Jan Hendrik LICHTENBELT (zie 8) en Maria Helena ENSINK (zie 9).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 01‑12‑1836 te Tiel met Elisabeth Wilhelmina SWEMMELAAR, 25 jaar oud, geboren op 11‑09‑1811 te Amsterdam, overleden op 07‑05‑1837 te Tiel op 25-jarige leeftijd. Geen kinderen in de stamboom.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 04‑11‑1845 te Delden, 2e huwelijk met Johanna Hendrika WILTERDINK, 24 jaar oud (zie 5).
Ondertrouwd (3) op 31‑10‑1871 te Aalsmeer, gehuwd op 55-jarige leeftijd op 16‑11‑1871 te Aalsmeer met
Wihelmina Catarina HEITMANN(HEIDMAN)

Wihelmina Catarina HEITMANN(HEIDMAN)

Wihelmina Catarina (Mina) HEITMANN(HEIDMAN), 32 jaar oud, geboren op 07‑08‑1839 te Leiden, overleden op 06‑12‑1903 te Utrecht op 64-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
Wilhelm Jan, geboren op 22‑03‑1847 te Broek in Waterland, overleden op 28‑11‑1898 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20‑07‑1876 te Amsterdam, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑08‑1876 te Amsterdam met
Anna Christina Elisabeth KEPPLER

Anna Christina Elisabeth KEPPLER

Anna Christina Elisabeth (Christien) KEPPLER, 23 jaar oud, geboren op 24‑07‑1853, overleden op 30‑07‑1912 te Bussum op 59-jarige leeftijd.
Christophora Hendrica Ernestina Gerharda (Gerharda?), geboren op 18‑08‑1849 te Broek in Waterland, overleden op 30‑06‑1923 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd. Nieuwe Rotterdamse Courant van 02-07-1923: Overleden op 30-06-1923 te Rotterdam E.C. van der Voet - Lichtenbelt, (schoon)zuster van C. Lichtenbelt-van der Voet, M.H. Ponsen - Lichtenbelt, B.J. Lichtenbelt en J.C. Lichtenbelt.
Ondertrouwd op 07‑08‑1884 te Utrecht / Vleuten, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21‑08‑1884 te Vleuten met
Jan Frederik van der VOET

Jan Frederik van der VOET

Jan Frederik van der VOET, 33 jaar oud, geboren op 23‑02‑1851 te Warmond, overleden op 26‑09‑1894 te Haarlem op 43-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der VOET (zie 6) en Adriana Wilhelmina van GENDEREN (zie 7).
Jan Hendrik, geboren op 12‑12‑1851 te Aalsmeer (zie 2).
Maria Helena, geboren op 04‑02‑1854 te Aalsmeer, overleden op 21‑03‑1942 te 's Gravenhage op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19‑09‑1883 te Dordrecht met Willem PONSEN, 28 jaar oud, Gezagvoerder, geboren op 19‑09‑1855 te Dordrecht, overleden op 08‑11‑1922 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd. NRC 1922-11-10-2-11 overlijden berichten, zoon van Lijas PONSEN en pasfoto (schoon-)ouders Hendrika Maria van HOFWEGEN.
Eva Alberdine, geboren op 06‑06‑1856 te Aalsmeer, overleden op 05‑07‑1917 te Utrecht op 61-jarige leeftijd. Akte resp Utercht/Vleuten, volgens het Utrechts archief, ongehuwd, woonachtig te Vleuten.
August Daniël Frederik Willem, Hoogleraar te Delft, geboren op 29‑11‑1859 te Aalsmeer. Hij is vernoemd naar 3 volle ooms Wilterdink, overleden op 05‑01‑1922 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, bron: NRC 6-1-1922 avondblad en het Utrechts archief, begraven op 09‑01‑1922 te Crooswijk, Rotterdam. Onderwijzer werktuigkunde, smeden en bankwerken aan de Rotterdamse Ambachtschool (1883-1908), leraar werktuigkundige tekenen (1889) en hoofd machinistencursus (1893), hoofd leraar afd. C, werktuigbouwkunde (1902) aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft (1908)en auteur van de serie "Het Scheepsstoomwerktuig".
Ondertrouwd op 06‑05‑1886 te Feijenoord, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑05‑1886 te Feijenoord met
Maria Jacoba ERKELENS

Maria Jacoba ERKELENS

Maria Jacoba (Koos, Coba) ERKELENS, 25 jaar oud, geboren op 09‑07‑1860 te Feijenoord, overleden op 12‑04‑1917 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd. St. Antonius-gesticht te Rotterdam. In kranten aangegven als J.M. Erkelens.
Barend Johannes, geboren op 20‑01‑1863 te Aalsmeer, overleden 19272‑1927 om 03.30 uur te Zeist, begraven op 21‑12‑1927 te Crooswijk Rotterdam. Scheepswerktuigkundige HAL, Inspecteur bij den Technischen Dienst. Gepens. 1924. Schipbreuk geleden met de Veendam in 4 februari 1898, maar gered door de ss St Louis en in New York aan land gezet.
Ondertrouwd (1) op 15‑08‑1889 te Dordrecht, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑12‑1889 te Dordrecht, 1e huwelijk met
Adriana Francina PONSEN

Adriana Francina PONSEN

Adriana Francina (Adrie) PONSEN, geboren circa 1865 te Dordrecht. Ze was 24 jaar toen ze trouwde. Overleden op 01‑07‑1912 te Rotterdam, dochter van Lijas PONSEN en pasfoto (schoon-)ouders Hendrika Maria van HOFWEGEN.
Ondertrouwd (2) op 17‑03‑1915, gehuwd op 52-jarige leeftijd op 31‑03‑1915 te Dordrecht, 2de huwelijk met Johanna Cornelia (Jo) BROUWER, 47 jaar oud, geboren op 11‑04‑1867 te Nieuwerkerk Zl. Overleden op 31‑03‑1941 te Voorburg op 73-jarige leeftijd, dochter van BROUWER.
Uit het derde huwelijk:
Nicolaas Diederich Herman, geboren op 07‑11‑1873 te Aalsmeer, overleden op 06‑08‑1874 te Aalsmeer, 272 dagen oud.
5
Johanna Hendrika WILTERDINK

Johanna Hendrika WILTERDINK

Johanna Hendrika WILTERDINK, geboren op 07‑10‑1821 te Delden, gedoopt (Ned.D.Herv.) op 04‑11‑1821 te Delden, overleden op 12‑10‑1868 te Aalsmeer op 47-jarige leeftijd. Kinderen # 1 t/m 7. Dochter van Jan Berend WILTERDINK (zie 10) en Christofora Hendrica Ernesta Gerharda WESTENBERG (CONINCK) (zie 11).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 4).

6
Johannes van der VOET, geboren op 31‑10‑1806 te Warmond, overleden op 06‑05‑1887 te Leiden op 80-jarige leeftijd. Begraven in Warmond. Bouwman, logementhouder (1856) en kastelein in "De Stad Rome", koopman.
andere bron: houder van een Hotel-Restaurant-Stalhouderij en Boerderij
, zoon van Nicolaas (Klaas) van der VOET (zie 12) en Johanna RISMAN (zie 13).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18‑07‑1830 te Warmond, 1e huwelijk met Cornelia van der MEY, 22 jaar oud, geboren op 29‑08‑1807, overleden op 25‑08‑1841 te Warmond op 33-jarige leeftijd. Dienstbode. Kinderen: # 1 t/m 9.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 29‑05‑1842 te Warmond, 2e huwelijk met Adriana Wilhelmina van GENDEREN, 27 jaar oud (zie 7).
Uit het eerste huwelijk:
Nicolaas, geboren op 24‑09‑1830 te Warmond, overleden 1897. Na datum.
Gehuwd met Neeltje BERGHUIS, geboren 1821, overleden 1897.
Aaltje, geboren op 22‑11‑1831 te Warmond, overleden op 05‑11‑1840 te Warmond op 8-jarige leeftijd.
Marcus, geboren op 02‑12‑1832 te Warmond, overleden op 23‑08‑1917 te Leiden op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Christina Geertruida van der GAAG, geboren 1835, overleden 1915.
Gerardina, geboren op 01‑03‑1834 te Warmond, overleden op 02‑12‑1911 te Oestgeest op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Jacobus SCHILHAM, geboren 1835, overleden 1904.
Hendrik, geboren op 20‑03‑1835 te Warmond, overleden op 12‑03‑1840 te Warmond op 4-jarige leeftijd.
Gerrit, geboren op 30‑08‑1836 te Warmond, overleden op 03‑03‑1918 te Loosduinen op 81-jarige leeftijd. Ongehuwd.
Johanna Magdalena, geboren op 23‑11‑1837 te Warmond, overleden op 06‑04‑1923 te 's Gravenhage op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hedrik KOECKES, geboren 1834, overleden 1897.
Catharina (Krijntje), geboren op 02‑08‑1839 te Warmond, overleden op 11‑04‑1911 te Warmond op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Pieter van DUIJKER, geboren 1837, overleden 1885.
Aaltje, geboren op 01‑02‑1841 te Warmond, overleden op 26‑04‑1841, 84 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
Petronella, geboren op 02‑03‑1843 te Warmond, overleden op 22‑01‑1930 te Huis ter Heide op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met Pieter TASSERON, geboren 1840, overleden 1881.
Cornelia, geboren op 03‑06‑1844 te Warmond, overleden op 14‑10‑1849 te Warmond op 5-jarige leeftijd.
Wouter, geboren op 16‑11‑1845 te Warmond, overleden op 01‑04‑1928 te Warmond op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Wilhelmina OUDSHOORN, geboren 1849, overleden 1920.
Johannes Frederik, geboren op 14‑03‑1847 te Warmond, overleden op 30‑03‑1847 te Warmond, 16 dagen oud.
Aaltje, geboren op 20‑03‑1848 te Warmond, overleden op 12‑04‑1848 te Warmond, 23 dagen oud.
Cornelia, geboren op 22‑11‑1849 te Warmond, overleden op 13‑10‑1913 te Haarlem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik Willem MELCHIOR, geboren 1847, overleden 1921.
Jan Frederik, geboren op 23‑02‑1851 te Warmond, overleden op 26‑09‑1894 te Haarlem op 43-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07‑08‑1884 te Utrecht / Vleuten, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21‑08‑1884 te Vleuten met Christophora Hendrica Ernestina Gerharda (Gerharda?) LICHTENBELT, 35 jaar oud, geboren op 18‑08‑1849 te Broek in Waterland, overleden op 30‑06‑1923 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd. Nieuwe Rotterdamse Courant van 02-07-1923: Overleden op 30-06-1923 te Rotterdam E.C. van der Voet - Lichtenbelt, (schoon)zuster van C. Lichtenbelt-van der Voet, M.H. Ponsen - Lichtenbelt, B.J. Lichtenbelt en J.C. Lichtenbelt, dochter van Jan Hendrik LICHTENBELT (zie 4) en Johanna Hendrika WILTERDINK (zie 5).
Aaltje, geboren op 02‑07‑1852 te Warmond, overleden op 11‑06‑1941 te Leiden op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Karel Abram SPOOR, geboren 1853, overleden 1915.
Wilhelmina, geboren op 03‑07‑1853 te Warmond, overleden op 11‑02‑1919 te Oestgeest op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Cornelis SPAARGAREN, geboren 1852, overleden 1930.
Margaretha, geboren op 22‑04‑1855 te Warmond, overleden op 21‑07‑1928 te Haarlem op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1), 2e huwelijk met Jacobus Everhardus VLAANDEREN, geboren 1835, overleden 1928. Weduwnaar van Cateau Stikkelorum.
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Cornelis Pieter VLIELAND, geboren 1853, overleden 1896. Weduwnaar van Anna Clara Lijbering.
Catharina, geboren op 30‑09‑1856 te Warmond (zie 3).
Herman, geboren op 03‑03‑1858 te Warmond, overleden op 18‑08‑1858, 168 dagen oud.
7
Adriana Wilhelmina van GENDEREN, geboren op 10‑01‑1815 te Well (gem. Ammerzoden), gedoopt (Ned. Herv.) op 15‑01‑1815 te Well, overleden op 01‑04‑1879 te Warmond op 64-jarige leeftijd. Bij haar huwelijk dienstbode te Leiden. Kinderen: # 10 t/m 21. Dochter van Wouter van GENDEREN (zie 14) en P(i)e(t)tronella WOL(F)FERS (zie 15).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder 6).

Generatie IV
 
8
Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT

Jan Hendrik LICHTENBELT, geboren op 13‑03‑1791 te Arnhem, gedoopt (Ned. Herv.) op 13‑03‑1791 te Arnhem, overleden op 29‑01‑1845 te Arnhem op 53-jarige leeftijd. Adj. commies der 1e kl aan het provinciaal gouvernement van Gelderland. Zoon van Peter Jansse(n) LICHTENBELT (zie 16) en Gerritje BOSMAN (zie 17).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14‑08‑1809 te Arnhem met de 22-jarige
9
Maria Helena ENSINK, geboren op 01‑02‑1787 te Arnhem, gedoopt (Ned. Herv.) op 01‑02‑1787 te Arnhem, overleden op 09‑12‑1846 te Arnhem op 59-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik ENSINK (zie 18) en Anna (Maria?) ROOMER (ROEMER?) (zie 19).
Uit dit huwelijk:
Gerritje of Gerretje, geboren op 18‑04‑1809 te Arnhem, andere datum: geboren op: 24-12-1809.
Jan Hendrik, geboren op 21‑03‑1816 te Arnhem (zie 4).
Maria Helena (Leentje), geboren op 23‑06‑1818 te Arnhem, overleden op 07‑12‑1884 op 66-jarige leeftijd. Volgens Het Nieuws van den dag: kleine courant van 19-12-1884 is de dag van overlijden 16 december 1884.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑11‑1848 te Arnhem met
Johan George HOLLENBACH (HOLLENBUCH)

Johan George HOLLENBACH (HOLLENBUCH)

Johan George HOLLENBACH (HOLLENBUCH), 44 jaar oud, Muziekleraar, geboren op 28‑06‑1804 te 's Gravenhage, overleden op 04‑06‑1847 te Arnhem op 42-jarige leeftijd. Of overlijdensdatum of huwelijksdatum klopt niet. Volgens Utrechts archief van zijn dochter Maria Kathatina is de achternaam Hollenbuch.

10
Jan Berend WILTERDINK, geboren op 27‑08‑1788 te Winterswijk, gedoopt op 27‑09‑1788 te Winterswijk, overleden op 08‑08‑1863 te Delden op 74-jarige leeftijd. Andere bron: 10-10-1859 te Delden. Schoolonderwijzer 3e. rang te Ratum bij Winterswijk 1807, 2e rang 1808,
schoolmeester te Delden 1809 en voorzanger in de gereformeerde kerk
aldaar; gepensioneerd 1 okt. 1859. Jan Berend noemde zich aanvankelijk
ten Hulzen (moeders naam) en kwam onder die naam in 1807 naar Delden.
Als vader van Wander (grootvader dus van Jan Bererend) komt Arend ten
Hulzen in aanmerking. Vermoedelijk is een zoon van het erve Wilterdink
(gelegen onder Winterswijk) ingetrouwd op het erve. Het Hulzen (gelegen
in het buurtschap Rotten), ten gevolge waarvan dit geslacht soms onder
de ene en soms onder de andere naam wordt vermeld.
Zoon van Wander WILTERDINK (zie 20) en Hinders (Hendrika) ten HULSEN (zie 21).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑02‑1817 te Delden met de 27-jarige
11
Christofora Hendrica Ernesta Gerharda WESTENBERG (CONINCK)

Christofora Hendrica Ernesta Gerharda WESTENBERG (CONINCK)

Christofora Hendrica Ernesta Gerharda WESTENBERG (CONINCK), geboren op 05‑12‑1789 te Delden. Aangenomen 17-6-1811 door haar vader, overleden op 14‑06‑1867 te Delden op 77-jarige leeftijd. Eerste voornaam misschien Christophora, dochter van Daniël WESTENBERG (zie 22) en Johanna SMIT(s) (zie 23).
Uit dit huwelijk:
Willen Hendrik, geboren op 06‑12‑1817, overleden op 03‑11‑1882 te Delden op 64-jarige leeftijd. Rentmeester van Twickel.
Gehuwd met Johanna Maria WOERMAN, geboren op 05‑08‑1828 te Delden, overleden op 03‑04‑1893 te Delden op 64-jarige leeftijd.
Daniëlla Johanna, geboren circa 1819 te Delden, overleden op 14‑07‑1819 te Delden.
Johanna Hendrika, geboren op 07‑10‑1821 te Delden (zie 5).
Bernarda Gerharda, geboren op 10‑04‑1824 te Delden, overleden op 28‑10‑1903 te Backenhage op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anthony J. (August?) van BACKENHAGE DULL, geboren op 23‑06‑1807 te Amsterdam, overleden op 07‑12‑1874 te Backenhage op 67-jarige leeftijd. Heer van Backenhage.
Daniël Johan, geboren op 11‑01‑1826, overleden 1886.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31‑03‑1853 te Deventer met Charlotte Vilhermine/Rousseau du CROISSY, 24 jaar oud, geboren op 08‑04‑1828 te Deventer.
Anthony Frederik, geboren op 01‑09‑1830 te Delden, overleden op 17‑06‑1878 op 47-jarige leeftijd. Koopman te Parijs.

12
Nicolaas (Klaas) van der VOET, gedoopt op 13‑01‑1765 te Hazerswoude, overleden op 29‑11‑1837 te Warmond op 72-jarige leeftijd. Herbergier, kastelein van "De Stad Rome", slachter. Zoon van Jan Cente van der VOET (zie 24) en Sara Louwrisse BREEKLAND (zie 25).
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 16‑10‑1803 te Warmond, 1e huwelijk met Hendrina RISMAN, 20 jaar oud, gedoopt op 05‑10‑1783 te 's Gravenhage, overleden op 30‑12‑1803 te Warmond op 20-jarige leeftijd. Kinderloos overleden.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 15‑12‑1805 te Warmond, 2e huwelijk met Johanna RISMAN, 28 jaar oud (zie 13).
Uit het tweede huwelijk:
Johannes, geboren op 31‑10‑1806 te Warmond (zie 6).
Marcus, geboren op 01‑05‑1809, overleden 1846, of later.
Gehuwd met Catharina WIJNOBEL, geboren 1809.
13
Johanna RISMAN, geboren op 20‑12‑1776 te 's Garvenhage, overleden op 13‑01‑1856 te Warmond op 79-jarige leeftijd. Kinderen: # 1,2. Dochter van Marcus RISMAN (zie 26) en Hendrina LAVIES (zie 27).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 12).

14
Wouter van GENDEREN, geboren op 23‑02‑1781 te Well, gedoopt (Ned. Herv.) op 25‑02‑1781 te Well, overleden op 08‑05‑1854 te Well op 73-jarige leeftijd. Landbouwer. Andere bron: Hooiperserij. Groothandel in aardappelen en bieten. Zoon van Herman van GENDEREN (zie 28) en Margaretha LOENEN (zie 29).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑11‑1812 te Well met de 21-jarige
15
P(i)e(t)tronella WOL(F)FERS, geboren op 30‑05‑1791 te Nederhemert. Andere bron geeft als geboorte datum en plaats: 25-10-1782 te Well, gedoopt (Ned. Herv.) op 27‑10‑1782 te Well, overleden op 21‑10‑1860 te Well op 69-jarige leeftijd, dochter van Aart (Cornelis?) WOL(F)FERS (zie 30) en Adriaantje (Dingena?) van BEERS (zie 31).
Uit dit huwelijk:
Adriana Wilhelmina, geboren op 10‑01‑1815 te Well (gem. Ammerzoden) (zie 7).

Generatie V
 
16
Peter Jansse(n) LICHTENBELT, +/- 1740, gedoopt op 13‑11‑1750 te Brummen, overleden op 09‑08‑1817 te Arnhem op 66-jarige leeftijd. Lichtenbelt (Ligtenbelt). Jogeman uit Leuven (Brummen). geb. omstreeks
1740, bode wonende 1806 te Arnhem aan de koningsstraat F-26. Onder
Leuvenheim, gemeente Brummen lag een goed of boerderij "Lichtenbelt".
Tussen 1730 en 1739 laten zowel een Jan Gerrits en Christina Hendriks
op den Ligtenbelt als een Jannes Derks en Grietje Hendriks kinderen te
Brummen dopen, doch geen dezer draagt de naam Pieter.
Lichtenbelt (officieel) 1806, 1815: Oud archief: gemeente Brummen (Invno.490. Buitenlanden aan IJsselstroom: onder nrs. 27, 240 en 265) de namen: Peter en Christiaan Ligtenbelt (of beld)
Gissing: Peter Janssen had waarschijnlijk een broer (of ander nauwe verwant) die ook een stuk land bezat en zich ook Ligtenbelt noemde. De sterfdatum van de bode Peter is niet bekend, mogelijk is hij na zijn pesnioenering (1816?) naar zijn bezit, geboortegrond, teruggekeerd.
" de Lichtenbelt" hoeve bevindt zich in Brummen in het buurtschap Leuvenheim. In 1985 is de hoeve verbouwd.
 
1792 en 1794 Boodens van 't Hoff vanaf 1779 te Arnhem.
Zoon van Jan PETER(SEN) (zie 32) en Geertjen (Dirkjen) BEEKERS (zie 33).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02‑05‑1791 te Arnhem. Een ander datum is 02-06-1790 te Brummen. Zie genealogieonline.nl/genealogie_lichtenberg/I06003.php met
17
Gerritje BOSMAN, geboren 07‑1764 te Brummen, +/- 1764, gedoopt op 08‑07‑1764 te Brummen, overleden op 02‑06‑1840 te Arnhem. Jonge dochter uit Leueven (Brummen). Dochter van Hendrik (Lammertsz ?) BOSMAN (zie 34) en Teuniske WIJNANTS (zie 35).
Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik, geboren op 13‑03‑1791 te Arnhem (zie 8).
Anthonie Bernardus, geboren op 10‑09‑1795 te Arnhem, gedoopt op 10‑10‑1795 te Arnhem, overleden op 17‑02‑1836 te Arnhem op 40-jarige leeftijd.
Gijsbert, geboren op 22‑04‑1798 te Arnhem, overleden op 28‑06‑1845 te Zutfen op 47-jarige leeftijd. Klerk bij de administratie van de schatkist.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑11‑1825 te Arnhem met Gerdina Hendrika BOSMAN, geboren 05‑1802 te Amsterdam, gedoopt op 02‑05‑1802 te Amsterdam, overleden op 13‑01‑1863 te Zutphen. Een andere overlijdensdatum is 05-10-1858 in Zutphen. Stamhouders van een Haarlemse tak. Dochter van Hermanus BOSMAN en Harmina van der WIS.

18
Jan Hendrik ENSINK, geboren op 20‑10‑1748 te Warnsveld, overleden circa 1780 te Arnhem. Echter dochter geboren in 1787. Kuiper. Het familiewapen Lichtenbelt is mogelijk aan de familie Roemer
(Roomer) ontleend.
Zoon van Jacob ENSINK (zie 36) en Jenneke JANSSEN (zie 37).
Gehuwd 1780 met
19
Anna (Maria?) ROOMER (ROEMER?), geboren 1745 te Maastricht.
Uit dit huwelijk:
Jacob, gedoopt op 02‑01‑1780 te Arnhem.
Helena Arnolda, geboren op 15‑07‑1781 te Arnhem.
Maria Helena, geboren op 01‑02‑1787 te Arnhem (zie 9).

20
Wander WILTERDINK, geboren 01‑1743 te Winterswijk, gedoopt op 20‑01‑1743 te Winterswijk, overleden op 19‑07‑1816 te Winterswijk, zoon van Arent WILTERDINK (zie 40) en Aaltjen GRIBBROEK (zie 41).
Gehuwd met
21
Hinders (Hendrika) ten HULSEN, geboren op 10‑03‑1751 te Kotten, gedoopt op 10‑03‑1751 te Winterswijk, begraven op 22‑03‑1813 te Winterswijk op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
Abraham, geboren op 20‑10‑1782 te Winterswijk, overleden op 03‑11‑1782 te Winterswijk, 14 dagen oud. Stamvader van een Winterswijkse tak.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1807 te Winterswijk met Anna Geertruida TOEBOES, 22 jaar oud, geboren op 03‑09‑1784 te Winterswijk, overleden op 20‑01‑1829 te Winterswijk op 44-jarige leeftijd.
Jan Berend, geboren op 27‑08‑1788 te Winterswijk (zie 10).
Jan Hendrik. Stamvader van een Doesburgse tak.

22
Daniël WESTENBERG, geboren op 12‑04‑1744 te Lochem, overleden op 31‑08‑1818 te Delden op 74-jarige leeftijd. Predikant te Delden (1774-1788). Alle kinderen uit het huwelijk worden gedoopt met de naam Coninck ingevolge de testementaire bepaling d.d. Hasselt 30 november 1768 van Anthony Frederick Coninck (Zie 304/305 Geertruid Westenberg). Zoon van Bernhardus WESTENBERG (zie 44) en Mechtelt ten CATE (zie 45).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19‑05‑1777 te Lochem met de 31-jarige
23
Johanna SMIT(s), geboren op 27‑06‑1745 te Lochem, overleden op 23‑01‑1815 te Delden op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan GERITTSEN SMIT(H) (SMID) (zie 46) en Jenneke(n) LEUNCK (LUUNKS) (zie 47).
Uit dit huwelijk:
Johanna Mechtelda, gedoopt op 03‑09‑1777 te Delden, overleden 1810.
Gehuwd met Anthony Martinus GULDEN, gedoopt op 28‑02‑1781 te Lochem, overleden 1811.
Bernardus WESTENBERG (CONINCK), gedoopt op 28‑02‑1779 te Delden.
Bernarda WESTENBERG (CONINCK), gedoopt op 12‑03‑1780 te Delden, overleden op 20‑06‑1860 te Delden op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan REERINK, geboren op 22‑03‑1776 te Lochem, overleden op 07‑05‑1819 te Lochem op 43-jarige leeftijd.
Ortwinus Ernestus WESTENBERG (CONINCK), geboren op 02‑12‑1781 te Delden.
Johannes Cornelius WESTENBERG (CONINCK), gedoopt op 16‑02‑1783 te Delden, overleden op 12‑12‑1840 te Goor op 57-jarige leeftijd. Ds.
Gehuwd met Hendrika Francina MOOJEN, gedoopt op 01‑11‑1792 te Harderwijk, overleden op 28‑04‑1860 te Harderwijk op 67-jarige leeftijd.
Ortwnus Ernestus WESTENBERG (CONINCK), gedoopt op 02‑05‑1784 te Delden.
Gerhardus Thelamon WESTENBERG (CONINCK), gedoopt op 18‑09‑1785 te Delden.
Christofora Hendrica Ernesta Gerharda WESTENBERG (CONINCK), geboren op 05‑12‑1789 te Delden (zie 11).

24
Jan Cente van der VOET, gedoopt op 26‑08‑1731 te Hazerswoude, overleden op 08‑02‑1802 te Hazerswoude op 70-jarige leeftijd, zoon van Cente Dirksz van der VOET (zie 48) en Grietje Jans van der BOSCH (zie 49).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 14‑01‑1759 te Hazerswoude, 1e huwelijk met Sara Louwrisse BREEKLAND, 21 jaar oud (zie 25).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 19‑07‑1778 te Hazerswoude, 2e huwelijk met Geertruij VERSLUIJS, overleden 1804‑1849. Woont: Hazerswoude; Voorhout; leiden; Warmond. Kinderen: # 9 t/m 15.
Uit het eerste huwelijk:
Louwris, gedoopt op 18‑02‑1759 te Hazerswoude.
Cent, gedoopt op 30‑04‑1761 te Hazerswoude, overleden 1773, voor deze datum.
Klaas, geboren op 15‑01‑1764 te Hazerswoude, overleden 1765, voor deze datum.
Nicolaas (Klaas), gedoopt op 13‑01‑1765 te Hazerswoude (zie 12).
Dirk, geboren op 31‑01‑1768 te Hazerswoude.
Jacob, gedoopt op 21‑01‑1770 te Hazerswoude, overleden op 10‑02‑1841 te Leiden op 71-jarige leeftijd. Boerenarbeider. woont: Hazerswoude; 1841 Leiden, Hogewoerdt.
Cent, gedoopt op 12‑04‑1773 te Hazerswoude.
Grietje, gedoopt op 12‑11‑1775 te Hazerswoude, overleden op 29‑12‑1845 te Leiden op 70-jarige leeftijd. Melkverkoopster.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17‑11‑1804 te Leiden, 2e huwelijk met Dirk van REIJDEN, 24 jaar oud, gedoopt op 16‑07‑1780 te of 26-4-1774. Leiden, overleden 1845, voor deze datum. Melkverkoper. Zoon van Dirk van REIJDEN en Geertruy (of Ida Godlof) KLINKENBERGH.
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Cornelis BAARS, overleden op 08‑05‑1790 te Leiden, 18-5-1790 of 26-12-1801.
Uit het tweede huwelijk:
Margje, gedoopt op 30‑04‑1780 te Hazerswoude, overleden 1782, voor deze datum.
Margje (Margaretha), gedoopt op 10‑03‑1782 te Hazerswoude, overleden op 31‑10‑1857 te Warmond op 75-jarige leeftijd. Woont: Hazerswoude; Alphen aaan den rijn; 1797 Warmond, 1857 nr 104.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1804 te Warmond met Jan van der WILDEN, geboren te Warmond, overleden 1857, voor deze datum.
Cooltje, geboren op 14‑01‑1784 te Voorhout, overleden op 02‑04‑1849 te Leiden op 65-jarige leeftijd. Woont: Alphen aan den rijn; Voorhout; 1829 en 1856 Leiden, Levendaal.
Zij voert in 1804 een proces tegen Cornelis Bogaard te Aarlanderveen
wegens defloratie. Testement Leiden 1-9-1832.

Gehuwd met Cornelis van VLIET, geboren 1788 te Alphen, overleden op 10‑04‑1856 te Leiden. Prot.; Melkverkoper. Hij hertrwouwt Lena van Berkel. Zoon van Leendert van VLIET en Neeltje van der BERG.
? Geboren op 16‑11‑1785 te Leiden. Dood geboren, overleden op 16‑11‑1785 te Leiden, 0 dagen oud.
Gerritje, gedoopt op 27‑01‑1788 te Warmond.
Willemijntje, geboren op 30‑08‑1790 te Warmond, overleden op 30‑04‑1866 te Leiden op 75-jarige leeftijd. N.H. Splitster. Woont: Warmond; 1839-1870 Leiden, Haarlemmerstraat.
Testement Leiden 31-7-1841.

Gehuwd (1), 2e huwelijk met Daniel Johannes le NOBEL, overleden 1839, voor deze datum.
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Engelbertus PO.....? vroeg.
25
Sara Louwrisse BREEKLAND, geboren op 10‑03‑1737 te Hazerswoude, overleden op 30‑10‑1777 op 40-jarige leeftijd. Kinderen: 1 t/m 8. Dochter van Laurus BREEKLAND (zie 50) en Antje Klaas ZUIJDERVLIET (zie 51).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 24).

26
Marcus RISMAN, gedoopt op 07‑04‑1751 te den Haag, zoon van Marcus RISMAN (zie 52) en Johanna de MEUR (zie 53).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑02‑1776 te Den Haag met de 23-jarige
27
Hendrina LAVIES, gedoopt op 28‑01‑1753 te Den Haag, dochter van Laurens LAVIES (zie 54) en Machtelt van WIELACH (zie 55).
Uit dit huwelijk:
Johanna, geboren op 20‑12‑1776 te 's Garvenhage (zie 13).
Hendrina, gedoopt op 05‑10‑1783 te 's Gravenhage, overleden op 30‑12‑1803 te Warmond op 20-jarige leeftijd. Kinderloos overleden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16‑10‑1803 te Warmond, 1e huwelijk met Nicolaas (Klaas) van der VOET, 38 jaar oud (zie 12).

28
Herman van GENDEREN, gedoopt op 30‑09‑1736 te Gameren, overleden op 22‑12‑1804 te Well op 68-jarige leeftijd. Geb. Nieuwwaal, ged. Gameren. Zoon van Jan van GENDEREN (zie 56) en Dirkske TIMMER (zie 57).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑02‑1765 te Well en Ammerzoden met de 23-jarige
29
Margaretha LOENEN, gedoopt op 09‑04‑1741 te Well, overleden op 18‑09‑1793 te Well op 52-jarige leeftijd, dochter van Peter LOENEN (zie 58) en Elisabeth de KOK (zie 59).
Uit dit huwelijk:
Wouter, geboren op 23‑02‑1781 te Well (zie 14).

30
Aart (Cornelis?) WOL(F)FERS, gedoopt op 25‑10‑1739 te Well, overleden op 13‑08‑1806 te Nederhemert op 66-jarige leeftijd, zoon van Willem WOLFFERS (zie 60) en Geertruij COOLHAAS (zie 61).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 31‑05‑1778 te Well met de 23-jarige
31
Adriaantje (Dingena?) van BEERS, gedoopt op 21‑02‑1755 te Nederhemert, overleden op 07‑01‑1801 te Nederhemert op 45-jarige leeftijd, dochter van Walraven van BEERS (zie 62) en Hendrika van BRUCHEM (zie 63).
Uit dit huwelijk:
P(i)e(t)tronella, geboren op 30‑05‑1791 te Nederhemert (zie 15).

Generatie VI
 
32
Jan PETER(SEN), gedoopt op 01‑01‑1709 te Brummen, zoon van Peter PETER(SEN) (zie 64) en Trijntje JANSEN (zie 65).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26‑05‑1743 te Brummen met
33
Geertjen (Dirkjen) BEEKERS. Nederduits Gereformeerde Gemeente Brummen, Trouwboekje 1736-1763 geeft weer dat Jan Pters trouwt met Geertjen Bekers op 26-05-1743.
Uit dit huwelijk:
Peter Jansse(n) LICHTENBELT, gedoopt op 13‑11‑1750 te Brummen (zie 16).

34
Hendrik (Lammertsz ?) BOSMAN.
Gehuwd met
35
Teuniske WIJNANTS.
Uit dit huwelijk:
Gerritje, geboren 07‑1764 te Brummen (zie 17).
Gerretje, gedoopt op 08‑07‑1764 te Brummen.

36
Jacob ENSINK, gedoopt op 16‑09‑1708 te Warnsveld, zoon van Hendrik JACOBS (zie 72) en Anneke TEUNISSEN (zie 73).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 10‑11‑1736 te Warnsveld met Geertien Hendriksen HUETERMAN. Jonge dochter onder Warnsveld.
Gehuwd (2) met Jenneke JANSSEN (zie 37).
Uit het tweede huwelijk:
Gerrit, gedoopt op 18‑11‑1741 te Warnsveld.
Albert, gedoopt op 14‑06‑1744 te Warnsveld.
Jan, gedoopt op 26‑09‑1745 te Warnsveld.
Berent, gedoopt op 13‑08‑1747 te Warnsveld.
Jan Hendrik, geboren op 20‑10‑1748 te Warnsveld (zie 18).
Willem, gedoopt op 15‑11‑1750 te Warnsveld.
Maria, geboren op 29‑10‑1752 te Warnsveld.
Teunis, gedoopt op 20‑01‑1754 te Warnsveld.
37
Jenneke JANSSEN. Weduwe in Eefde (doop Gerrit), mogelijk identiek met Jenneke
R(i)eterinks (doop Albert en Teunis) en Jenneke Bl(e)umincks (doop Jan,
Berent, Jan Hendrik, Willem en Maria).

Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 36).

40
Arent WILTERDINK, geboren 1714 te Winterswijk, gedoopt op 14‑11‑1714 te Winterswijk, overleden 05‑1800 te Winterswijk, begraven op 17‑05‑1800 te Winterswijk.
Gehuwd op 03‑06‑1752 te Winterswijk. Op deze datum is toestemming voor dit huwelijk vergregen met
41
Aaltjen GRIBBROEK, geboren 08‑1721 te Winterswijk, gedoopt op 31‑08‑1821 te Wintesrwijk, begraven op 03‑02‑1752 te Winterswijk.
Uit dit huwelijk:
Wander, geboren 01‑1743 te Winterswijk (zie 20).

44
Bernhardus WESTENBERG, gedoopt op 05‑04‑1697 te Zutphen, overleden 1777 te Lochem. Predikant te Lochem. Zoon van Ortwinus WESTENBERG (zie 88) en Swaantje SLUYTER (zie 89).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑10‑1727 te Neede met de 21-jarige
45
Mechtelt ten CATE, geboren op 18‑10‑1705 te Neede, dochter van Christoffel ten CATE (zie 90) en Hendrica SLUYTER (zie 91).
Uit dit huwelijk:
Ortwinus Bernardus, gedoopt op 23‑01‑1729 te Lochem, overleden op 29‑02‑1804 te Borculo op 75-jarige leeftijd. Predikant te Geesteren.
Gehuwd met Jenneken HOFMEYER, gedoopt op 24‑01‑1762 te Gelselaar, overleden op 16‑03‑1825 te Borculo op 63-jarige leeftijd.
Christophorus Hendricus, gedoopt op 29‑03‑1730 te Lochem, overleden op 24‑01‑1807 te Lochem op 76-jarige leeftijd. Mr.; Burgemeester in Lochem.
Swaantje, gedoopt op 28‑10‑1731 te Lochem, overleden op 25‑03‑1732 te Lochem, 149 dagen oud.
Anna Sophia Margaretha, gedoopt op 01‑01‑1733 te Lochem, overleden op 07‑05‑1784 te Geesteren op 51-jarige leeftijd.
Zwanida Gesina, gedoopt op 11‑09‑1735 te Lochem, overleden op 29‑06‑1805 te Neede op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Bernardus ten CATE, gedoopt op 03‑08‑1727 te Neede, overleden op 15‑01‑1793 te Markelo op 65-jarige leeftijd. Predikant te Markelo.
Gerhardus, gedoopt op 21‑03‑1738 te Lochem, overleden op 14‑10‑1795 te Deventer op 57-jarige leeftijd. Med. dr., hoogleraar te Deventer.
Gehuwd met Francina Cornelia DAPPER, gedoopt op 21‑10‑1745 te Deventer, overleden op 03‑12‑1803 te Deventer op 58-jarige leeftijd.
Hendrica Catharina, gedoopt op 17‑07‑1740 te Lochem, overleden op 10‑08‑1795 te Neede op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd met Lucas GROL, gedoopt op 06‑02‑1739 te Doesburg, overleden op 30‑03‑1787 te Doesburg op 48-jarige leeftijd. Dr., geneesheer te Doesburg.
Rolina Geertruid, gedoopt op 22‑04‑1742 te Lochem.
Daniël, geboren op 12‑04‑1744 te Lochem (zie 22).
Rudolphus Wesselus Elbertus, geboren op 11‑12‑1748 te Lochem, overleden op 04‑03‑1788 te Zwolle op 39-jarige leeftijd. Apotheker te Zwolle.
Gehuwd met Harmanna Anna Asselina SMOOK, gedoopt op 11‑01‑1761 te Zwartsluis, overleden op 12‑02‑1801 te Zwolle op 40-jarige leeftijd.

46
Jan GERITTSEN SMIT(H) (SMID), geboren < ca 1700 te Lochem, overleden 1757‑1784.
Gehuwd met
47
Jenneke(n) LEUNCK (LUUNKS), geboren op 16‑12‑1703 te Lochem, overleden 1757‑1784.
Uit dit huwelijk:
Johanna SMIT(s), geboren op 27‑06‑1745 te Lochem (zie 23).

48
Cente Dirksz van der VOET, gedoopt op 29‑08‑1700 te Leiderdorp, overleden op 18‑03‑1774 te Hazerswoude op 73-jarige leeftijd. Ger. Woont Leiderdorp; Koudekerk aan den Rijn; Hazerswoude. Zoon van Dirk Cornelisse van der VOET (zie 96) en Gooltje Jacobs de LANGE (zie 97).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑12‑1727 te Hazerswoude met de 38-jarige
49
Grietje Jans van der BOSCH, gedoopt op 17‑02‑1689 te of 30-3-1704 Koudekerk, overleden op 28‑09‑1768 te Hazerswoude op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Janse AGTHOVEN (zie 98) en Antje van den BOSCH ? (zie 99).
Uit dit huwelijk:
Gooltje, gedoopt op 31‑10‑1728 te Hazerswoude, overleden op 04‑10‑1794 te Leiden op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑11‑1758 te Katwijk met Huig van VELZEN, 38 jaar oud, gedoopt op 15‑09‑1720, overleden 1794. Na datum.
Neeltje, gedoopt op 28‑05‑1730 te Hazerswoude, overleden op 03‑06‑1730 te Hazerswoude, 6 dagen oud.
Jan Cente, gedoopt op 26‑08‑1731 te Hazerswoude (zie 24).
Dirk, gedoopt op 02‑10‑1735 te Hazerswoude.

50
Laurus BREEKLAND, gedoopt op 31‑01‑1694 te Koudekerk, begraven op 30‑07‑1755 te Hazerswoude op 61-jarige leeftijd, zoon van David Willemse BREEKLAND (zie 100) en Toontje Franke, van Dree van der BURGH (zie 101).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03‑12‑1730 te Hazerswoude met de 23-jarige
51
Antje Klaas ZUIJDERVLIET, gedoopt op 20‑02‑1707 te Hazerswoude, overleden op 22‑11‑1754 te Hazerswoude op 47-jarige leeftijd, dochter van Klaas Jacobs ZUIJDERVLIET (zie 102) en Annetie Simons GROEN (zie 103).
Uit dit huwelijk:
Sara Louwrisse, geboren op 10‑03‑1737 te Hazerswoude (zie 25).

52
Marcus RISMAN, gedoopt op 29‑09‑1706 te 's Gravenhage, begraven te Rijswijk. Borstkwaal. Zoon van Melchior RISMAN (zie 104) en Baertje SCHUIJLENBURGH (zie 105).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03‑05‑1750 te 's Gravenhage met de 22-jarige
53
Johanna de MEUR, gedoopt op 28‑09‑1727 te 's Gravenhage, begraven op 21‑02‑1764 te 's Gravenhage op 36-jarige leeftijd. Verzwakking, kraambedde. Dochter van Ambrosius de MEUR (zie 106) en Elisabeth SWYS (zie 107).
Uit dit huwelijk:
Marcus, gedoopt op 07‑04‑1751 te den Haag (zie 26).

54
Laurens LAVIES, gedoopt op 19‑10‑1718 te s' Gravenhage, begraven op 17‑10‑1780 te 's Garvenhage op 61-jarige leeftijd. R.K. Zoon van Johannes LAVIES (zie 108) en Hendrica van der MIST (zie 109).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑01‑1746 te 's Gravenhage met de 26-jarige
55
Machtelt van WIELACH, gedoopt op 20‑08‑1719 te 's Gravenhage, begraven op 17‑07‑1760 te 's Gravenhage op 40-jarige leeftijd. Ned. Herv. Overlijd aan de tering. Dochter van Jasper van WIELACH (zie 110) en Barber PIETIJCN (PITJOUW) (zie 111).
Uit dit huwelijk:
Hendrina, gedoopt op 28‑01‑1753 te Den Haag (zie 27).

56
Jan van GENDEREN.
Gehuwd met
57
Dirkske TIMMER.
Uit dit huwelijk:
Herman, gedoopt op 30‑09‑1736 te Gameren (zie 28).

58
Peter LOENEN, geboren te Well. Schout, dijkgraaf, kerkmeester. Zoon van Jan Petersz. CONINGH (LOENEN) (zie 116) en Aartije Adams de COCK (zie 117).
Gehuwd op 21‑08‑1737 te Well met de 28-jarige
59
Elisabeth de KOK, gedoopt op 30‑06‑1709 te Well, dochter van Joost de KOK (zie 118) en Lijsbet Dirx CRAAIJ (zie 119).
Uit dit huwelijk:
Margaretha, gedoopt op 09‑04‑1741 te Well (zie 29).

60
Willem WOLFFERS, zoon van Aart WOLFFERS (zie 120).
Gehuwd op 04‑01‑1726 te Well met de 25-jarige
61
Geertruij COOLHAAS, gedoopt op 16‑05‑1700 te of 25-9 Veen (Aalburg), dochter van Joost COOLHAAS (zie 122) en Maria Joosten SPIERINGH (zie 123).
Uit dit huwelijk:
Aart (Cornelis?) WOL(F)FERS, gedoopt op 25‑10‑1739 te Well (zie 30).

62
Walraven van BEERS, geboren te Middelburg, overleden op 26‑11‑1800 te Nederhemert.
Gehuwd op 21‑09‑1738 te Well met de 24-jarige
63
Hendrika van BRUCHEM, gedoopt op 15‑10‑1713 te Bruchem, dochter van Dirk Janse van BRUCHEM (zie 126) en Fijke Huijberts KRAIJ (zie 127).
Uit dit huwelijk:
Adriaantje (Dingena?), gedoopt op 21‑02‑1755 te Nederhemert (zie 31).

Generatie VII
 
64
Peter PETER(SEN).
Gehuwd met
65
Trijntje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
Jan, gedoopt op 01‑01‑1709 te Brummen (zie 32).
Berendjen, geboren op 31‑08‑1710.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28‑07‑1743 te Brummen met Jan (op den Ligtenbelt) GARRITSZ.

72
Hendrik JACOBS. Jacobs "op Ensink in Eefde onder Warnsveld". Ensink was een boerderij
onder de gemeente Warnsveld, misschien wat meer naar Vorden toe en dan
onder Vierakker gelegen. Met de naam Ensink komt ook Daniël, een zoon
van Egbert Hueterman voor, misschien weer familie van Geertien
Hendriksen Hueterman, die de eerste vrouw was van Jacob Ensink (68).
Ieder dezer familie heeft mogelijk tzt. Ensink bewoond.

Gehuwd (1) op 05‑08‑1707 te Warnsveld, 2e huwelijk met Anneke TEUNISSEN (zie 73).
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Heiltje JANSSEN. Geen kinderen in de stamboom.
Uit het eerste huwelijk:
Jacob ENSINK, gedoopt op 16‑09‑1708 te Warnsveld (zie 36).
73
Anneke TEUNISSEN. Kind: # 1.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 72).

88
Ortwinus WESTENBERG, gedoopt op 07‑09‑1645 te Neede, overleden op 22‑03‑1727 op 81-jarige leeftijd. Med.dr., geneesheer te Zutphen, daarna burgemeester van Bredevoort. Zoon van Bernhardus WESTENBERG (zie 176) en Rudolpha HEUTEN (zie 177).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 14‑08‑1687 te Zutphen met
89
Swaantje SLUYTER, geboren 1661, overleden op 25‑09‑1712.
Uit dit huwelijk:
Roelina, gedoopt op 30‑12‑1688 te Zutphen, overleden 10‑1733.
Gehuwd met Rudolphus ROELOFSEN, gedoopt op 07‑03‑1690 te Zutphen, overleden op 12‑03‑1720 te Zutphen op 30-jarige leeftijd. Apotheker.
Bernardus, gedoopt op 13‑09‑1691 te Zutphen.
Geertruid, gedoopt op 15‑07‑1694 te Zutphen, overleden op 07‑02‑1764 te 's Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frederik de WILDE, gedoopt op 12‑12‑1694 te 's Gravenhage, overleden op 21‑05‑1757 te 's Gravenhage op 62-jarige leeftijd. Kaarsenmaker.
Bernhardus, gedoopt op 05‑04‑1697 te Zutphen (zie 44).

90
Christoffel ten CATE.
Gehuwd met
91
Hendrica SLUYTER.
Uit dit huwelijk:
Mechtelt, geboren op 18‑10‑1705 te Neede (zie 45).

96
Dirk Cornelisse van der VOET, gedoopt op 05‑03‑1664 te Leiderdorp. Ger.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12‑12‑1683 te Leiderdorp met
97
Gooltje Jacobs de LANGE.
Uit dit huwelijk:
Daniel Dirksze, gedoopt op 02‑06‑1647 te Leiderdorp.
Cornelis Dirkse, gedoopt op 09‑07‑1684 te Leiderdorp.
Jacob Dirkse, gedoopt op 28‑10‑1685 te Leiderdorp.
Johannes, gedoopt op 12‑12‑1688 te Leiderdorp.
Marijtje, gedoopt op 05‑11‑1690 te Leiderdorp.
Johannes Dirckse, gedoopt op 06‑01‑1692 te Leiderdorp.
Claas Dirksze, gedoopt op 28‑11‑1694 te Leiderdorp.
Cente Dirksz, gedoopt op 29‑08‑1700 te Leiderdorp (zie 48).

98
Jan Janse AGTHOVEN.
Gehuwd op 02‑06‑1697 te Hazerswoude met
99
Antje van den BOSCH ?
Uit dit huwelijk:
Grietje Jans van der BOSCH, gedoopt op 17‑02‑1689 te of 30-3-1704 Koudekerk (zie 49).

100
David Willemse BREEKLAND.
Gehuwd op 25‑01‑1693 te Koudekerk met
101
Toontje Franke, van Dree van der BURGH.
Uit dit huwelijk:
Laurus, gedoopt op 31‑01‑1694 te Koudekerk (zie 50).

102
Klaas Jacobs ZUIJDERVLIET.
Gehuwd op 20‑05‑1696 te Hazerswoude met
103
Annetie Simons GROEN.
Uit dit huwelijk:
Antje Klaas, gedoopt op 20‑02‑1707 te Hazerswoude (zie 51).

104
Melchior RISMAN, geboren te Zwitserland, overleden op 23‑12‑1722 te 's Gravenhage. Hellebardier.
Gehuwd op 01‑03‑1693 te 's Gravenhage (Hoogd.) met de 22-jarige
105
Baertje SCHUIJLENBURGH, gedoopt op 04‑05‑1670 te Woerden. Schuijlenburgh (den Heeten). Dochter van Willem Petersen STOLCK (den HEETEN) (zie 210) en Annitjen Janss SNELL (zie 211).
Uit dit huwelijk:
Marcus, gedoopt op 29‑09‑1706 te 's Gravenhage (zie 52).

106
Ambrosius de MEUR, geboren 1694 te Brussel, begraven op 05‑07‑1773 te 's Gravenhage.
Gehuwd op 19‑05‑1726 te Scheveningen met de 28-jarige
107
Elisabeth SWYS, gedoopt op 31‑05‑1697 te 's Gravenhage, overleden op 23‑02‑1761 te 's Garvenhage op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes SWYS (zie 214) en Johanna MASENAAR (zie 215).
Uit dit huwelijk:
Johanna, gedoopt op 28‑09‑1727 te 's Gravenhage (zie 53).

108
Johannes LAVIES, geboren te Gulik (Jülich).
Gehuwd op 25‑01‑1711 te 's Garvenhage (Hoogd) met de 25-jarige
109
Hendrica van der MIST, gedoopt op 18‑11‑1685 te 's Gravenhage, overleden op 18‑04‑1730 te 's Gravenhage op 44-jarige leeftijd, dochter van JAcobus van der MIST (zie 218) en Helena van der KIST (zie 219).
Uit dit huwelijk:
Laurens, gedoopt op 19‑10‑1718 te s' Gravenhage (zie 54).

110
Jasper van WIELACH, gedoopt op 18‑02‑1689 te 's Gravenhage, begraven op 18‑04‑1730 te 's Gravenhage op 41-jarige leeftijd, zoon van Gabriel van WIELACH (zie 220) en Annetje van RIERBEECK (zie 221).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16‑04‑1719 te 's Garvenhage (Hoogd) met
111
Barber PIETIJCN (PITJOUW), geboren te Loon op Zand.
Gehuwd (1) op 16‑04‑1719 te 's Garvenhage (Hoogd) met Jasper van WIELACH, 30 jaar oud (zie 110).
Ondertrouwd (2) op 09‑11‑1732 te 's Gravenhage, 2e huwelijk met Huijbert van HAREN.
Uit het eerste huwelijk:
Machtelt, gedoopt op 20‑08‑1719 te 's Gravenhage (zie 55).

116
Jan Petersz. CONINGH (LOENEN).
Gehuwd 02‑1714 te Well met
117
Aartije Adams de COCK.
Uit dit huwelijk:
Peter LOENEN, geboren te Well (zie 58).

118
Joost de KOK.
Gehuwd met
119
Lijsbet Dirx CRAAIJ.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth, gedoopt op 30‑06‑1709 te Well (zie 59).

120
Aart WOLFFERS.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
Willem (zie 60).

122
Joost COOLHAAS.
Gehuwd (1) met Peterken Gerrits CAMERMAN, of M.J. Spieringh ?
Gehuwd (2) met Maria Joosten SPIERINGH (zie 123), of P.G. Camerman.
Uit het tweede huwelijk:
Geertruij, gedoopt op 16‑05‑1700 te of 25-9 Veen (Aalburg) (zie 61).
123
Maria Joosten SPIERINGH, of P.G. Camerman.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 122).

126
Dirk Janse van BRUCHEM, geboren te Bruchem.
Gehuwd op 13‑05‑1694 te Bruchem met de 21-jarige
127
Fijke Huijberts KRAIJ, gedoopt op 04‑08‑1672 te Bruchem, dochter van Huijbert KRAIJ (zie 254) en Heijlken ARIENS (zie 255).
Uit dit huwelijk:
Hendrika, gedoopt op 15‑10‑1713 te Bruchem (zie 63).

Generatie VIII
 
176
Bernhardus WESTENBERG, geboren 1601 te Bentheim, overleden op 19‑09‑1654 te Neede. Predikant te Neede. Zoon van Wessel, Ds. WESTENBERG (zie 352) en Sophia SUTORIUS (zie 353).
Ondertrouwd (1) op 22‑01‑1637 te Neede, 2e huwelijk met Rudolpha HEUTEN (zie 177).
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Lambertina LODEWIJKSDR., geboren te Deventer, overleden op 13‑12‑1635 te Neede. Kinderen # 1 t/m 4.
Uit het eerste huwelijk:
Wesselus, geboren op 06‑12‑1637 te Neede, overleden op 11‑02‑1689 te Neede op 51-jarige leeftijd. Predikant.
Seijno, geboren op 17‑10‑1639 te Neede, overleden op 15‑10‑1728 te Deventer op 88-jarige leeftijd. Apotheker, geneemsman en burgerluit. te Deventer.
Gehuwd met Johanna MANTEN, geboren op 05‑08‑1645, overleden op 07‑09‑1705 te Deventer op 60-jarige leeftijd.
Lambertina, geboren op 18‑02‑1641 te Neede, overleden 1678.
Johannes, geboren op 12‑07‑1642 te Neede, overleden op 31‑12‑1732 te Lochem op 90-jarige leeftijd. Mr. Stadhouder der heerlijkheid Verwolde, burgemeester van Lochem, ged.
ter Staten-Generaal.

Gehuwd (1), 2e huwelijk met Judith van ENTER, geboren 1662, overleden ca 1737.
Gehuwd (2), 1e huwelijk met Elisabeth HEUTEN, overleden op 05‑12‑1681.
Coenraad Henrik, geboren op 06‑03‑1644 te Neede, overleden op 01‑04‑1725 op 81-jarige leeftijd. Burgemeester van Neede.
Gehuwd met Aleida WIJGINCK, geboren 1640, overleden op 30‑01‑1714.
Ortwinus, gedoopt op 07‑09‑1645 te Neede (zie 88).
Anna Sophia, geboren op 12‑11‑1646 te Neede, overleden 1731.
Gehuwd met Antonius van BIJLERT, gedoopt op 06‑09‑1646 te Zutphen, overleden op 02‑08‑1712 te Lingen op 65-jarige leeftijd. Pred. en professor te Lingen (Hann.).
Arnoldus, geboren op 12‑12‑1647 te Neede, overleden op 22‑10‑1726 te 's Gravenhage op 78-jarige leeftijd. Kamerbewaarder Staten van Overijssel, daarna landsbode Raad van State.
Bernardus, geboren op 14‑10‑1649 te Neede, overleden 1673. Gesneuveld.
Geertruid, geboren op 06‑08‑1651 te Neede, overleden op 06‑01‑1724 op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans Albert CONINCK, geboren 1636. Heer thoe Helpenstein. Luit in het regiment Johan van Asperen. Zijn
zoon, Antony Frederick Coninck bepaalde bij testement dat (o.m.) de
onder 76/77 (2, 6 en 10) genoemden "alle zijne kinderen dewelke hij zal
gewinnen, zowel dochters als zonen, voor de Predikstoel met den naam
Coninck zal moeten laten benoemen."
.
Elbertus, gedoopt 1652 te Neede, overleden op 11‑08‑1674 te Senef. Gesneuveld.
Uit het tweede huwelijk:
Wesselus, gedoopt op 01‑01‑1632 te Deventer, overleden 1634.
Euphenia, geboren op 01‑01‑1633 te Neede.
Euphemia, gedoopt op 08‑06‑1634 te Neede, overleden 1634.
Johanna, geboren op 25‑07‑1635 te Neede, overleden op 25‑05‑1701 op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Herman RIJCKEN, geboren 1634, overleden op 06‑11‑1712. Koopman te Deventer.
177
Rudolpha HEUTEN, geboren 1623, overleden 1685 te Neede. Kinderen # 5 t/m 15. Dochter van Arent HEUTEN (zie 354) en Margaretha MEYLING (zie 355).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 176).

210
Willem Petersen STOLCK (den HEETEN).
Gehuwd op 08‑06‑1664 te Woerden (Ger.) met
211
Annitjen Janss SNELL.
Uit dit huwelijk:
Baertje SCHUIJLENBURGH, gedoopt op 04‑05‑1670 te Woerden (zie 105).

214
Johannes SWYS.
Gehuwd met
215
Johanna MASENAAR.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth, gedoopt op 31‑05‑1697 te 's Gravenhage (zie 107).

218
JAcobus van der MIST.
Gehuwd met
219
Helena van der KIST.
Uit dit huwelijk:
Hendrica, gedoopt op 18‑11‑1685 te 's Gravenhage (zie 109).

220
Gabriel van WIELACH, geboren te Arnhem. Ondertrouw 29-3-1682 's Gravenhage en huwelijk 12-4-1682 in Loosduinen.
Gehuwd op 12‑04‑1682 te Loosduinen met
221
Annetje van RIERBEECK, geboren te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
Jasper, gedoopt op 18‑02‑1689 te 's Gravenhage (zie 110).

254
Huijbert KRAIJ.
Gehuwd met
255
Heijlken ARIENS.
Uit dit huwelijk:
Fijke Huijberts, gedoopt op 04‑08‑1672 te Bruchem (zie 127).

Generatie IX
 
352
Wessel, Ds. WESTENBERG, zoon van Johannes WESTENBERG (zie 704) en Johanna Geertruida KRAMERS (zie 705).
Gehuwd met
353
Sophia SUTORIUS.
Uit dit huwelijk:
Bernhardus, geboren 1601 te Bentheim (zie 176).

354
Arent HEUTEN.
Gehuwd met
355
Margaretha MEYLING.
Uit dit huwelijk:
Rudolpha, geboren 1623 (zie 177).

Generatie X
 
704
Johannes WESTENBERG, zoon van Wessel WESTENBERG (zie 1408) en Maria Elisabeth WERNINCKS (zie 1409).
Gehuwd met
705
Johanna Geertruida KRAMERS.
Uit dit huwelijk:
Wessel, Ds. (zie 352).

Generatie XI
 
1408
Wessel WESTENBERG, zoon van Johannes WESTENBERG (zie 2816) en Elisabeth Aleida BECKER (zie 2817).
Gehuwd met
1409
Maria Elisabeth WERNINCKS.
Uit dit huwelijk:
Johannes (zie 704).

Generatie XII
 
2816
Johannes WESTENBERG, zoon van Wessel WESTENBERG (zie 5632) en Catharina van REITZENSTEIN (zie 5633).
Gehuwd met
2817
Elisabeth Aleida BECKER.
Uit dit huwelijk:
Wessel (zie 1408).

Generatie XIII
 
5632
Wessel WESTENBERG, in 1482 aan het hof van keizer Frederik III in betrekking geweest, legt in 1491 zijn ambt door onenigheid en tweespalt aan het hof neer, in 1496 met een zoon uit Duitsland vertrokken vestigd zich in graafschap Bentheim, bij Gildehaus, op de Hof ten Westenberg. Ref: L. Lapiás.
Gehuwd met
5633
Catharina van REITZENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
Johannes (zie 2816).

Homepage | E-mail